Meniu

Kūdikių ženklų kalba. Kaip išmokyti kūdikį pagrindinių 25 ženklų?

Visiems tėveliams nemalonu matyti savo kūdikius nelaimingus. Kol mažylis nemoka kalbėti, labai sudėtinga suprasti, kas jam nutiko, ko tą akimirką jis nori. Pastaraisiais metais vis daugiau tėvų atrandą ir pradeda naudoti kūdikių ženklų kalbą, kuri padeda tėvams komunikuoti su savo mažyliais.

Kūdikių ženklų kalba – tai rinkinys paprastų rankų gestų, kurie išreiškia dažniausius bendravime su kūdikiais naudojamus žodžius. Kai kurie kūdikių ženklų kalbos žodžiai yra tokie pat, kaip Amerikoje vartojamos gestų kalbos, bet ne visi.

Įdomu, kaip išmokyti kūdikį ženklų kalbos? Pasak sertifikuoto gestų kalbos patologo Jann Fijimoto iš Viskonsino (JAV), geriausias laikas pradėti mokyti ženklų yra kai kūdikiui sukanka 4 – 6 mėnesiai. Metodų, kaip mokyti kūdikį ženklų kalbos yra ne vienas (galite rasti nemažai literatūros šia tema ar net specialių mokymų), tačiau mokymo esmė visur yra labai panaši. Turėtumėte sakyti žodį, pavyzdžiui „pienas“ ir rodyti šį žodį reiškiantį ženklą bei paduoti mažyliui pieną. Kartojimas ir kantrybė yra Jūsų raktas į sėkmę. Turėkite omenyje, kad Jūsų kūdikis savarankiškai kūdikių ženklų kalbos gestus pradės naudoti būdamas maždaug 6-9 mėnesių.

Jei nuspręsite pradėti mokyti savo kūdikį ženklų kalbos, turėsite sugalvoti nuo kokio ženklo pradėsite. Atsižvelkite į tai, kokius žodžius naudojate dažniausiai. Pristatome 25 dažniausiai naudojamus kūdikių ženklų kalbos gestus.

1. Ženklas "ALKANAS"

kūdikių ženklų kalbaPhoto: Kitkat Pecson

Šį ženklą parodysite ranka nuo smakro, kaklu žemyn rodydami tarsi raidę C ir nuleisdmi ranką žemyn link pilvo.

2. Ženklas "GERTI"

kūdikio ženklų kalbaPhoto: Kitkat Pecson

Ženklą "gerti" parodysite ranka padarydami raidę C, taip tarsi laikytumėte stiklinę ar puodelį ir keldami nuo lūpų link krūtinės ir atgal.

3. Ženklas "PIENAS"

kūdikių ženklų kalbaPhoto: Kitkat Pecson

Ženklą "pienas" parodysite suspausdami savo pirštus į kumštį ir juos atgniauždami.

4. Ženklas "VANDUO"

kūdikių ženklų kalbaPhoto: Kitkat Pecson

Ženklą "vanduo" parodysite pakeldami tris viduriniuosius pirštus prie veido, mažylis ir nykštis tuo metu turi būti susiglaudę ir likusiais trimis pirštais švelniai tapšnodami į smakrą.

5. Ženklas "DAR"

KŪDIKIŲ ŽENKLŲ KALBAPhoto: Kitkat Pecson

Norėdami parodyti ženklą "dar" pakelkite rankas, iš plaštakų (sujungdami nykštį su kitais pirštais) sufomuokite tarytum dvi kriaukles, jas suglauskite ir atitraukite viena nuo kitos.

6. Ženklas "BAIGTA"

kūdikių ženklų kalbaPhoto: Kitkat Pecson

Norėdami parodyti ženklą "baigta" pakelkite rankas, plaštakas atsukite į save ir nusukite nuo savęs.

7. Ženklas "ŽAISTI"

kūdikių ženklų kalba

Photo: Kitkat Pecson

Norėdami parodyti ženklą "žaisti" sulenkite pirštus į delną, palikdami du pirštus (nykštį ir mažylį) nesulenktus. Tuomet sukiokite riešus į save ir nuo savęs.

8. Ženklas "MIEGOTI"

kūdikių ženklų kalbaPhoto: Kitkat Pecson

Ženklui "miegoti" parodyti laikykite ištiestą plaštaką priešais veidą, uždengdami vieną akį, leiskite ranką žemyn link krūtinės, tuo pačiu metu sugniauždami kumštį. Taip tarsi parodydami užsimerkiančią akį.

9. Ženklas "MAMA"

kūdikių ženklų kalbaPhoto: Kitkat Pecson

Norėdami parodyti ženklą „mama“, išskleiskite pirštus, tada, nukreipdami mažąjį pirštą į priekį, bakstelėkite nykščiu į smakrą.

10. Ženklas "TĖTIS"

KŪDIKIŲ ŽENKLŲ KALBA

Photo: Kitkat Pecson

Ženklui "tėtis" parodyti išskėskite pirštus, nykščiu palieskite kaktą, mažasis pirštas tuo metu turi būti atsuktas į pašnekovą.

11. Ženklas "KAKOTI"

KŪDIKIŲ ŽENKLŲ KALBA

Photo: Kitkat Pecson

Norėdami parodyti ženklą "kakoti" sulenkite abiejų rankų pirštus į kumščius, laikydami juos vieną virš kito apatinės rankos nykštį įkiškite į viršutinį kumštį. Tada patraukite apatinę ranką žemyn nuo viršutinės rankos, palikdami nykštį ištiestą.

12. Ženklas "TAIP"

KŪDIKIŲ ŽENKLŲ KALBAPhoto: Kitkat Pecson

Ženklas "taip" rodomas taip lyg linkčiotumėte galva, tik tai reikia daryti pakėlus kumštį ties savo veidu.

13. Ženklas "NE"

kūdikių ženklai

Photo: Kitkat Pecson

Norėdami parodyti ženklą "ne", ištieskite nykštį, smilių bei didijį pirštą ir greitai juos suglauskite, tarsi pincetą.

14. Ženklas "MAISTAS/VALGYTI"

kūdikių ženklų kalba

Photo: Kitkat Pecson

Ženklas "maistas/valgyti" rodomas sudėjus pirštus ant nykščio ir pirštų galiukais rodant į burną.

15. Ženklas "PADĖTI"

KŪDIKIŲ ŽENKLŲ KALBA

Photo: Kitkat Pecson

Norėdami parodyti ženklą "padėti" viena ranka rodykite iškeltą nykštį (kiti pirštai sulenkti į kumštį), kitą ranką laikykite ištiestą. Ranką su iškeltu nykščiu laikykite virš ištiestos rankos ir abi rankas kelkite į viršų bei žemyn.

16. Ženklas "MAUDYTIS"

KŪDIKIŲ ŽENKLŲ KALBA

Photo: Kitkat Pecson

Ženklą "maudytis" parodysite laikydami abi rankas priešais save, plaštakas sugniaužtas į kumštį (tik nykštis pakeltas) ir judindami rankas aukštyn žemyn krūtinės srityje, taip lyg praustumėtės.

17. Ženklas "KNYGA"

KŪDIKIŲ ŽENKLŲ KALBA

Photo: Kitkat Pecson

Ženklą "knyga" parodysite suglaudę abiejų rankų delnus ir juos atlenkdami į šonus, taip tarsi atverstumėte knygą.

18. Ženklas "VAISTAI"

KŪDIKIŲ ŽENKLŲ KALBA

Photo: Kitkat Pecson

Norėdami parodyti ženklą "vaistai" vienos rankos didijį pirštą įstatykite į kitos rankos delną ir pasukiokite.

19. Ženklas "DALINTIS"

kūdikių ženklai
Photo: Kitkat Pecson

Ženklą "dalintis" parodysite laikydami abi rankas ištiestais pirštais, nykščiais į viršų ir vieną ranką tarsi įdėdami į kitos rankos tarpą tarp nykščio ir smiliaus.

20. Ženklas "ATSIPRAŠAU"

KŪDIKIŲ ŽENKLŲ KALBA

Photo: Kitkat Pecson

Ženklą "atsiprašau" parodysite vienos rankos sugniaužtu kumščiu apsukdami ratą širdies srityje.

21. Ženklas "PRAŠAU"

kūdikių ženklų kalba

Photo: Kitkat Pecson

Ženklą "prašau" parodysite ištiestu delnu, nykščiu į viršų sukdami ratus krūtinės srityje.

22. Ženklas "AČIŪ"

kūdikių ženklų kalba

Photo: Kitkat Pecson

Ženklą "ačiū" parodysite ištiesdami visus pirštus ir jais paliesdami smakrą bei vėl atitraukdami ranką.

23. Ženklas "PRAŠOM"

KŪDIKIŲ ŽENKLŲ KALBA

Photo: Kitkat Pecson

Ženklą "prašom" parodysite atlikdami viską taip pat kaip ženklui "ačiū".

24. Ženklas "AŠ TAVE MYLIU"

KŪDIKIŲ ŽENKLŲ KALBA

Photo: Kitkat Pecson

Norėdami parodyti ženklą "aš tave myliu" pakelkite vieną ranką, laikykite pirštus ištiestus, išskyrus didyjį ir bevardį (jie turi būti sulenkti) ir pajudinkite ranką į vieną bei į kitą šoną.

25. Ženklas "SKAUDA"

KŪDIKIŲ ŽENKLŲ KALBA

Photo: Kitkat Pecson

Ženklą "skauda" parodysite laikydami rankas vieną priešais kitą, pirštai sulenkti, išskyrus smilius, kuriuos reikia suliesti vieną su kitu ir atitraukti.

Sėkmingo mokymosi Jums ir Jūsų mažyliams.